Welcome to Hoàng Sơn Website !

Tin học

1

1


Tài liệu

1Thời tiết một số địa phương ở nước ta

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở n&rgb(4, 3, 2);ớc ta

Tp Hồ Chí Minh

Thời tiết Tp Hồ Chí Minh

Huế

Thời tiết Huế

Cà Mau

Thời tiết Cà Mau

Nha Trang

Thời tiết Nha TrangTra từ điển

1

Nhập từ cần tra

Trang chủ » Tin học » Cơ sở dữ liệu » MS Access 2010

Form – Biểu mẫu trong Access 2010 – Phần 4

Thứ bảy - 01/09/2012 21:37
Access 2010 nhận ra các quan hệ khi tạo một form mới từ một bảng cha. Nếu bảng cha có nhiều bảng con thì Access chỉ hiển thị các record trong một bảng, nó sẽ chọn bảng đầu tiên mà nó tìm thấy. Ví dụ bảng LOP và bảng SINHVIEN trong cơ sở dữ liệu QLSV. Khi tạo form từ bảng lớp thì nó sẽ hiển thị danh sách các record quan hệ trong bảng con SINHVIEN.

b) Tạo bằng Design:

- Tắt nút wizard.

- Click nút combo box trong nhóm Controls drag chuột vẽ vào form.

- Sử dụng Properties Sheet để thiết lập các thuộc tính sau:

1
1

Ví dụ: Tạo form hóa đơn lấy dữ liệu nguồn từ bảng HoaDon, khi tạo combo box MaKH ta thiết lập các thuộc tính sau:

1

1

6. Form và những bảng liên kết :

Access 2010 nhận ra các quan hệ khi tạo một form mới từ một bảng cha. Nếu bảng cha có nhiều bảng con thì Access chỉ hiển thị các record trong một bảng, nó sẽ chọn bảng đầu tiên mà nó tìm thấy. Ví dụ bảng LOP và bảng SINHVIEN trong cơ sở dữ liệu QLSV. Khi tạo form từ bảng lớp thì nó sẽ hiển thị danh sách các record quan hệ trong bảng con SINHVIEN.

1

6.1. Subform control :

Subforms là không thể thiếu cho việc hiển thị thông tin từ hai bảng khác nhau hoặc các truy vấn trên cùng một form. Thông thường, subforms được sử dụng khi dữ liệu nguồn trong main có quan hệ một-nhiều với dữ liệu nguồn của subform. Nhiều record trong subform được liên kết với một record trong mainform.

Access sử dụng các thuộc tính LinkMasterFields và LinkChildFields của subform để lựa chọn các record trong subform có liên quan đến mỗi record trong mainform.

a) Tạo bằng Wizard:

- Tạo main form: dữ liệu nguồn của main form thường là thông tin ở bảng cha, do đó dạng form thường là những dạng hiển thị một record tại một thời điểm như columnar.

- Mở main form ở chế độ Design.

1

- Bật nút control Wizard.

- Chọn công cụ SubForm/SubReport trong nhóm Controls vẽ vào Form, xuất hiện cửa sổ SubForm Wizard với hai tùy chọn:

1

♦ Use existing Tables and Queries (sử dụng bảng và các query làm dữ liệu nguồn cho subform) → Next.

♦ Chọn bảng hoặc query làm dữ liệu nguồn cho sub form, trong bảng hoặc query phải có field liên kết với main form → Next.

♦ Chọn field liên kết với subform → Next.

♦ Nhập tên cho subform → Finish.

♦ Use an existing form: sử dụng form có sẵn làm subform.

♦ Chọn form làm subform → Next.

♦ Nhập tên cho SubForm → Finish.

b) Tạo bằng Design:

- Nếu dữ liệu nguồn của subform được lấy từ nhiều bảng thì phải tạo query, trong query phải chứa field liên kết với main form (link child filed).

- Dạng của subform thể hiện quan hệ n, do đó thường chọn dạng Datasheet hoặc Tabular.

- Mở main form ở chế độ design, chọn công cụ subform/Subreport trong nhóm Controls drag chuột vẽ vào main form.

- Mở Properties Sheet và thiết lập các thuộc tính:

♦ Source object: Chọn Table/Query làm dữ liệu nguồn cho Subform, hoặc chọn form nếu đã thiết kế form để làm subform.

♦ Link child field: nhập tên của field trong subform liên kết với main form.

♦ Link master field: nhập tên field của main form liên kết với subform.

6.2. Hiệu chỉnh subform :

Khi chỉ định thuộc tính Source Object cho Subform thì form xuất hiện với dạng mặc định được quy định trong thuộc tính Default view.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một form hoàn toàn riêng biệt để bạn có thể tùy biến nó.

6.3. Tạo ô tính toán trong subform :

Khi tạo một subform, bạn có thể muốn hiển thị subform thông tin tổng hợp ở dạng tổng thể. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị số lượng của các record trong subform tại một vị trí nào đó trên Mainform.

Ví dụ: Cần hiển thị sỉ số sinh viên trong mỗi lớp trên main form.

1

- Trước khi đặt ô tính toán tổng hợp dữ liệu trên Mainform thì giá trị của nó phải được tính trong Subform. Ô tính toán tổng hợp dữ liệu phải được đặt trong phần footer của Subform.

Ví dụ: Đếm tổng số sinh viên theo lớp.

1

- Sau đó, trên Mainform bạn chèn một text box với ControlSource được thiết lập giá trị như sau:

1

Trong đó:

- SubformName: là tên của Subform.

- ControlName_inSubform: tên của ô tính toán tổng hợp dữ liệu trong Subform.

Ví dụ:

1

Hết phần 4Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Map


Xem Hoàng Sơn, Thủ Dầu Một, Bình Dương ở bản đồ lớn hơn

  • Đang truy cập: 9
  •   1 Hôm nay
  • : 1872
  •   1 Trong tháng
  • : 75093
  •   1
  • Tất cả truy cập: 1107558